Pomiary uziomów

Pomiary uziomów

Każdy blok, dom, altana itp. wyposażony powinien być w uziemienie, które chroni osoby znajdując się wewnątrz, przed porażeniem elektrycznym spowodowanym wyładowaniami atmosferycznymi. Jak każdy system, również ten, wymaga regularnej kontroli przeprowadzonej przez certyfikowanego elektryka. To, czy uziemienia działają w odpowiedni sposób, ma ogromny wpływ na jakość bezpieczeństwa. Takie zabezpieczenia montuje się także np. na stacjach benzynowych, gdzie mają odprowadzać ładunek elektryczny i niwelować ryzyko wybuchu. Pomiar rezystancji uziemienia należy przeprowadzać okresowo w celu wyeliminowania wszystkich usterek, które mogą powstać na skutek działania czasu oraz sił atmosferycznych, które także potrafią wpłynąć na ich parametry.

Pomiary uziomów to nic innego jak sprawdzenie, czy instalacja działa w zgodny i odpowiedni z normami sposób. Wyróżnia się dwie metody przeprowadzania takich czynności. Pierwsza z nich to tzw. metoda techniczna, czyli wbicie specjalnych elektrod pomiarowych w grunt znajdujący się nieopodal mierzonego uziemienia. Następnie wprowadza się sztuczny bodziec elektryczny i przeprowadza odpowiednie pomiary za pomocą specjalnych urządzeń. Drugi sposób to metoda cęgowa, czyli tworzenie obiegu prądu, który jest wytwarzany przez cęgi nadawcze, a mierzony przez cęgi odbiorcze.

Scroll to top

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Ok, rozumiem Dowiedz się więcej