Okresowe badania kontrolne elektronarzędzi

15 marca 2023

W trakcie kontroli ręcznych narzędzi elektrycznych należy ustalić warunki środowiska pracy kontrolowanych urządzeń oraz wymagania ochrony przeciwporażeniowej, które mają istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i niezawodności użytkowania. Elektronarzędzia należą do grupy urządzeń elektrycznych w stosunku do których stosuje się obostrzoną ochronę w przypadku istnienia szczególnego niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Kontrola elektronarzędzi powinna rozpocząć się od ustalenia czy warunki, w których jest eksploatowane dane narzędzie wpływa na zwiększenie niebezpieczeństwa porażeniem.

Jeżeli w miejscu użytkowania występuje wilgoć, wysoka temperatura otoczenia, dostępne są w zasięgu ręki uziemione metalowe przedmioty i konstrukcje, podłoga – w tym goła ziemia jest przewodząca należy sprawdzić zarówno prawidłowe zastosowanie ochrony podstawowej jak i dodatkowej. Po ustalenia warunków eksploatacji elektronarzędzia należy porównać wymaganą i zastosowaną dla danych warunków ochronę przeciwporażeniową . W zakresie ochrony podstawowej będą to osłony i obudowy urządzenia. Ochronę przeciwporażeniową dodatkowa stanowić będą wyłączniki nadmiarowo prądowe lub bezpieczniki topikowe oraz jako uzupełnienie wcześniej wskazanych środków wyłączniki różnicowo prądowe.

OGLĘDZINY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Kolejnym etapem okresowego przeglądu elektronarzędzi są zewnętrzne oględziny w zakresie:

  1. sprawdzenie rękojeści ( uchwytów ), nasadek, wtyków: stabilność dokręcenia, brak uskoków i chwiejności
  2. sprawdzenie zamocowania przewodu zasilającego: brak załamań, brak uszkodzeń izolacji
  3. sprawdzenie stanu włącznika: zakres działania włączenia, wyłączenia, regulacji kierunku i prędkości obrotów
  4. sprawdzenie obudowy urządzenia: szczelność, brak pęknięć
  5. sprawdzenie pracy urządzenia na biegu jałowym
  6. sprawdzenie – oględziny wewnętrzne urządzenia

OKRESOWE POMIARY ELEKTRYCZNE ELEKTRONARZĘDZI

Elektronarzędzia powinny być okresowo sprawdzane zgodnie z wewnętrznymi przepisami zakładowymi oraz zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia określonymi w DTR i instrukcji obsługi. W zakresie prób i pomiarów należy przede wszystkim wykonać sprawdzenie:

1. rezystancji izolacji wewnętrznych elementów znajdujących się pod napięciem w stosunku do elementów zewnętrznych. Czas pomiaru 60 sekund, minimalna wartość rezystancji izolacji powinna wynosić:

Lp.Zakres badanej izolacjiMinimalna wartość rezystancji izolacji MΩ Klasy:I II III
1Pomiędzy częściami czynnymi a metalowymi częściami dostępnymi dla dotyku272
2Pomiędzy częściami czynnymi a oddzielonymi od części pod napięciem innymi metalowymi elementami izolacją podstawową222
3Pomiędzy częściami czynnymi a oddzielonymi od części pod napięciem innymi metalowymi elementami izolacją podstawową i dostępnymi dla dotyku elementami metalowymi555

2. ciągłości żyły ochronnej PE przewodu zasilającego przy spełnieniu poniższych warunków:

– przy prądzie pomiarowy 200 mA, maksymalna oporności żyły ochronnej PE o długości do 5 m powinna wynieść 0,3 Ω.

CZASOOKRESY WYKONYWANIA KONTROLI

1. Okresowe badania i przegląd elektryczny elektronarzędzi należy wykonywać zgodnie z kwalifikacją urządzenia do danej kategorii użytkowania wskazaną w poniższej tabeli:

Lp.Kategoria użytkowania urządzenia:Czasookres badań, nie rzadziej niż:
1I6 miesięcy
2II4 miesiące
3III2 miesiące
4naprawa, uszkodzeniepo każdej sytuacji awaryjnej

2. Szczegółowy podział kategorii użytkowania:

Lp.Kategoria użytkowania urządzenia:Opis
1IElektronarzędzia użytkowane sporadycznie i dorywczo. Codzienne pobieranie i zdawanie do narzędziowni.
2IIElektronarzędzia użytkowane stale, wielokrotnie w ciągu zmiany, po zakończeniu pracy nie jest zdawane do narzędziowni
3IIIElektronarzędzia użytkowane w sposób ciągły, stała instalacja – linie produkcyjne

KTO POWINIEN WYKONAĆ OKRESOWY PRZEGLĄD ELEKTRONARZĘDZI?

Okresowe pomiary elektryczne, w tym badanie i przegląd elektronarzędzi powinna wykonać firma świadcząca usługi elektryczne z uprawnieniami w zakresie pomiarów elektrycznych przy pomocy fachowego i profesjonalnego sprzętu pomiarowego przeprowadzi okresowy przegląd elektronarzędzi. Dodatkowo w zakresie naszych usług – okresowe pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych w tym w związku z wymogami zawarcia umowy ubezpieczeniowej domu i mieszkania.

Zobacz także

Czy można podłączyć płytę indukcyjną do instalacji jednofazowej?

Instalacja elektryczna w ogrodzie

Scroll to top

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Ok, rozumiem Dowiedz się więcej