Jak uzyskać warunki techniczne przyłączy?

15 marca 2023

Zbieranie potrzebnych dokumentów, składanie wniosków, oczekiwanie na decyzje – to wszystko wymaga czasu i częstych wizyt w urzędach. Jesień i zima to najlepszy czas na załatwianie formalności związanych z budową domu.

Działki budowlane uzbrojone w przyłącza to rzadkość na polskich terenach. Jeżeli uda nam się taki grunt zlokalizować, musimy wziąć pod uwagę, że będzie znacznie droższy niż działka nieuzbrojona czy grunt rolny. Ale formalności z uzyskaniem pozwolenia na budowę będzie znacznie mniej, więc jeśli zależy nam, by projekty domów zacząć realizować już na wiosnę, przemyślmy fakt zakupu działki rolnej bez dostępu do sieci.

Jeżeli nasza działka budowlana nie jest uzbrojona, w pierwszej kolejności musimy wystąpić do lokalnych przedsiębiorstw z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączy.

Wniosek o warunki techniczne przyłączy

Aby rozpocząć procedurę budowy przyłączy, w pierwszej kolejności musimy zlecić geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500. Geodeta naniesie na mapie nieruchomość względem sieci, które już istnieją, bliżej lub dalej, naszej działki.

Mapa do celów projektowych stanowi załącznik do składanego wniosku. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączy, składany w przedsiębiorstwie wodociągowym czy energetycznym, zawiera standardowo:

  • informacje o inwestorze – dane osobowe
  • informacje o rodzaju planowanej inwestycji – np. budowa dom

Ponadto we wniosku do firmy wodociągowej musimy określić, jaki przewidujemy pobór wody i jakie będzie jej przeznaczenie. Zwykle wystarcza informacja, że woda będzie wykorzystywana do potrzeb domowników gospodarstwa. Należy również wskazać ilość ścieków, jaka będzie odprowadzana z naszego domu.

W przypadku zaś instalacji energetycznej, musimy przedłożyć informację o mocy przyłączeniowej. Moc przyłączeniową oblicza się na podstawie zestawienia wszystkich odbiorników elektrycznych, jakie przewidujemy w domu jednorodzinnym.

Przedsiębiorstwo energetyczne wymaga również określenia, na jaki cel przeznaczony będzie doprowadzony prąd. Warto pamiętać, że potrzebujemy go już na etapie rozpoczęcia budowy domu – bez przyłącza energetycznego nie otrzymamy pozwolenia na budowę. Jeżeli jednak we wniosku zaznaczymy, że jest on nam niezbędny tylko do przeprowadzenia robót budowlanych, przed wprowadzeniem się do nowo wybudowanego domu będziemy musieli ponownie wystąpić o warunki techniczne przyłącza energetycznego. Dlatego już z pierwszym wnioskiem warto zaznaczyć potrzebę zarówno placu budowy jak i późniejszego użytkowania budynku.

Wydanie decyzji o warunki techniczne przyłączy

Warunki techniczne przyłączy wydawane są zwykle w przeciągu 14 dni, niekiedy – szczególnie jeśli chodzi o sieć wodociągową – decyzja może zostać wydana w ciągu miesiąca.

Warunki techniczne zawierają informację:

  • jak budowane przyłącze będzie się łączyć z siecią główną
  • z jakich materiałów powinno być wykonane
  • gdzie zainstalowany będzie licznik
  • jakie są szacunkowe koszty budowy przyłączy.

Do warunków dołączana jest umowa na budowę przyłączy, gdzie określony jest termin prac projektowych. Po jej podpisaniu, możemy zlecić projekt przyłączy architektowi adaptującemu projekt.

Zobacz także

Jak doprowadzić prąd na nieruchomość?

Jak zabezpieczyć domowy sprzęt przed wyładowaniami atmosferycznymi?

Scroll to top

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Ok, rozumiem Dowiedz się więcej