Czy oświadczenie elektryka jest niezbędne do odbioru domu?

15 marca 2023

Oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej jest niezbędnym dokumentem, który powinien zostać udostępniony Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przed dokonaniem odbiorbudynku i dopuszczeniem go do użytkowania. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zgodnie z projektem budowlanym oraz zastosowanie materiałów certyfikowanych jest gwarancją sprawnie działającej instalacji, której odbiór nie będzie problemem. Warto zadbać o świadomy wybór fachowca, posiadającego uprawnienia elektryczne z grupy E1. Jeżeli elektryk posiada takie uprawnienia, będzie mógł nie tylko wykonać wewnętrzną instalację elektryczną, ale również protokół elektryczny do odbioru domu wraz z oświadczeniem elektryka o wykonaniu instalacji

Odbiór instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym – co będzie potrzebne?

Do odbioru instalacji elektrycznej niezbędne będzie przede wszystkim prawidłowe wykonanie pracy. Poza sprawnie działającą instalacją wewnętrzną  odbiory instalacji elektrycznych wiążą się z koniecznością przygotowania dokumentacji. Wymagany protokół powinien zawierać dane właściciela, elektrykz uprawnieniami, jego pieczątkę oraz szczegółowe informacje, dotyczące schematu instalacji, zgodnej z projektem. Konieczne będą informacje o ewentualnych zmianach, mocy zainstalowanych odbiorników, o zabezpieczeniach topikowych, rodzaju oraz materiale i przekroju przyłącza, dane dotyczące założonych plomb. Dokumenty powinny zawierać dane nieruchomości oraz podpisy elektryka i odbiorcy. 

Oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej – co musi zawierać?

Odbiór instalacji elektrycznej jest niezbędny, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku. W trakcie mieszkania niezbędny okaże się Przegląd Instalacji Elektrycznej, a także pomiary elektryczne, jednak aby móc zamieszkać nie należy przeoczyć dokumentu, będącego oświadczeniem o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej. Elektryk powinien zgodnie z art. 57, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane potwierdzić własnoręcznym podpisem i pieczęcią wykonanie pomiarów i oględzin, w wyniku których stwierdzona została prawidłowość wykonania instalacji na podstawie obowiązujących warunków technicznych i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Oświadczenie niesie za sobą informację o stanie instalacji elektrycznej, nadającej się do użytkowania. Oświadczenie powinno zawierać dane nieruchomości oraz właściciela budynku wraz z jego aktualnym adresem zamieszkania.

Zobacz także

Podłączenie licznika energii elektrycznej

Wymiana bezpieczników topikowych na esy

Scroll to top

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Ok, rozumiem Dowiedz się więcej