Brak komentarzy

Pogotowie energetyczne

Pogotowie energetyczne

Pogotowie energetyczne

Pogotowie energetyczne zajmuje się kontrolą i naprawą sieci elektrycznych w wszystkich miastach Polski np. Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi itp. Pogotowie energetyczne jako formacja zajmuje się również przyłączami – zarówno w sieciach niskiego, średniego jak i wysokiego napięcia. Głównym celem pogotowia energetycznego jest utrzymywanie stałego poziomu dostaw energii elektrycznej.

Pracownicy pogotowia energetycznego podczas różnych akcji i zagrożeń współpracują z policją, jednostkami straży pożarnej, pogotowiem ratunkowym oraz wszystkimi innymi służbami publicznymi. Przykładem takich akcji mogą być pożary budynków czy hal do których prowadzi energia elektryczna. Do tego pogotowia mogą również zgłaszać się osoby mające problemy z instalacją elektryczną ale w przypadkach nagłych i niebezpiecznych dla otoczenia.

Pogotowie energetyczne pracuje 24 godziny na dobę i można dzwonić przez 7 dni w tygodniu. Ekipa pogotowia poruszająca się po miastach jest pojazdem uprzywilejowanym a co za tym idzie gdy ich zobaczymy należy im ustąpić pierwszeństwa (zjechać na pobocze lub po prostu udostępnić im przejazd)

Wiele osób zadaje sobie pytanie w jakich przypadkach możemy wzywać pogotowie energetyczne. Odpowiedź znajduje się poniżej.

Wzywamy pogotowie przede wszystkim w sytuacji gdy widzimy uszkodzenie linii energetycznej. Możemy zadzwonić również w sytuacji w której widzimy uszkodzenie wejścia do budynku w którym znajduje się stacja transformatorowa. Z oczywistych względów dzwonimy po pogotowie w sytuacji gdy brak prądu w domu lub w okolicy a także gdy licznik nie działa w sposób poprawny oraz w różnych innych sytuacjach które ciężko określić.

Do uszkodzeń sieci energetycznych najczęściej dochodzi z powodu czynników atmosferycznych. Gwałtowne burze, wichury to główne powody uszkodzeń. Uszkodzenie może także nastąpić w wyniku oblodzenia linii energetycznej lub zerwania linii poprzez spadające konary drzew. Brak prądu może być również przyczyną kradzieży elementów niezbędnych do działania sieci energetycznej.

W przypadku gdy zauważmy jakieś uszkodzenia należy bezzwłocznie zadzwonić pod numer telefonu alarmowego 991